Kompanija Euro Motus

 

Preduzeće Euro Motus d.o.o. osnovano je 1998 godine i registrovano je za promet naftom i naftnim derivatima.
Naše preduzeće već 15 godina uspešno posluje na polju trgovine na veliko bitumenom, mazutom, evro dizelom, dizelom, benzinom, TNG – om i sličnim proizvodima.

Takođe, preduzeće Euro Motus d.o.o. pruža i usluge transporta nafte i naftnih derivata u zemlji i inostranstvu i u svom vlasništvu poseduje 15 kamiona – tegljača i autocisterni. U preduzeću je stalno zaposleno 19 radnika različitih profila i stručnosti.

Profesionalni odnos prema kupcima, stalno unapeđenje usluga i kvaliteta proizvoda dovelo je preduzeće Euro Motus d.o.o. u sam vrh među kompanijama koje se bave trgovinom nafte i naftnih derivata.

Poverenje su nam ukazali veliki broj kako privatnih tako i državnih preduzeća (škole, fakulteti, zdravstvene ustanove i dr.).
Uspešno sarađujemo sa svim vodećim proizvođačima nafte i naftnih derivata kako u zemlji tao i u regionu (NiS a.d., MOL plc, INA, rafinerija Bosanski Brod, LUKOIL i dr.)

 

Kompanija Euro Motus doo je 2013.godine uspostavila sistem menadžmenta kvalitetom, standard ISO 9001. Uvedeni standard obezbeđuje našim klijentima odvijanje procesa u našoj kompaniji po unapred određenim pravilima i procedurama, čime se znatno poboljšava ispunjenje poslovnih očekivanja naših klijenata. Uvedenim standardom, omogućena je bolja organizovanost preduzeća na svim nivoima, bolja usluga kupcima, kao i konkurentna pozicija na našem tržištu.

Ovakva struktura preduzeća i politika poslovanja, omogućava da u svakom trenutku možemo da odgovorimo zahevima tržišta, izađemo u susret i pružimo maksimalnu podršku našim kupcima i partnerima.

ISO 9001

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

 


    
  Ovde možete preuzeti:

  Potvrde o firmi Euro Motus d.o.o.